Pealkiri: 

Childhood coeliac disease in Estonia, prevalence in atopic dermatitis and immunological characterisation of coexistence

Alternatiivne pealkiri: Lapseea tsöliaakia Eestis, esinemine atoopilise dermatiidiga lastel ja koosesinemise immunoloogiline iseloomustus
Autorid: Ress K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Märksõnad: gluteenenteropaatia, toidutalumatus
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Link: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/40567
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ress2014.pdf1.78 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli hinnata lapseea tsöliaakia haigestumust Eestis, levimust atoopilise dermatiidiga lastel ning iseloomustada nende koosesinemise kliinilisi ja immunoloogilisi eripärasid. Nii tsöliaakia kui ka atoopiline dermatiit on ühed sagedasemad lapseea kroonilised haigused, mille tekkes on oluline roll nii geneetilisel eelsoodumusel, immuunsüsteemi häiretel kui ka keskkonna-faktoritel. Tsöliaakia korral põhjustavad teraviljades esinevate valkude poolt vallandatavad autoimmuunreaktsioonid peensoole limaskesta kahjustuse. Pikka aega peeti tsöliaakiat väga harva esinevaks väikelapseea haiguseks, kuid viimastel aastatel on Euroopas tsöliaakiat leitud kuni 3%-l rahvastikust. Tsöliaakia levimuse hindamiseks Eestis teostati sõeluuringud 1160-l juhuslikult valitud Eesti koolilapsel ning leiti, et tsöliaakiat esineb Eestis oluliselt sagedamini kui varasemalt arvatud (vähemalt 0.34%). Analüüsides kõiki aastatel 1976-2010 diagnoositud tsöliaakiajuhte Eesti lastel selgus, et antud perioodil on haigestumus tõusnud enam kui 30 korda. Kui uuringu algaastail diagnoositi tsöliaakia vaid alla kaheaastastel tüüpiliste kaebustega lastel, siis perioodil 2006-2010 diagnoositi enamus juhte atüüpiliste kaebustega või hoopis kaebusteta üle viie aastastel lastel. Tsöliaakia võib esineda koos ligi 100 erineva haigusega, sagedamini erinevate immuunsüsteemi haigustega, sealhulgas allergiahaigustega. Võrreldes 351 atoopilise dermatiidiga last eelnevalt uuritud koolilastega, esineb tsöliaakiat atoopilise dermatiidiga lastel üle nelja korra sagedamini (1.4%). Seejuures pooltel diagnoositud lastest ei esinenud vaatamata väljendunud soolekahjustusele tsöliaakiale viitavaid kaebusi. Seetõttu tuleks peensoole limaskesta kahjustusest tulenevate tüsistuste vältimiseks kaaluda atoopilise dermatiidi lisamist tsöliaakia riskigruppide hulka. Lisaks leidsime atoopilise dermatiidiga lastel tuumavastaseid autoantikehi veidi kõrgemas tiitris ja nooremas eas kui kontrollgrupis, ei olnud erinevused statistiliselt olulised. Kuna aga autoantikehad ilmuvad sageli aastaid enne autoimmuunhaiguse väljakujunemist, tuleks raskekululise atoopilise dermatiidiga patsiente uurida nende antikehade suhtes ning antikeha-positiivseid isikuid jälgida regulaarselt võimaliku autoimmuunhaiguse väljakujunemise suhtes.