Pealkiri: 

Clinical study of methanol poisoning: handling large outbreaks, treatment with antidotes, and long-term outcomes

Alternatiivne pealkiri: Metanoolimürgistuste kliiniline uuring: massiliste mürgistuste käsitlemine, ravi antidootitega ja pikaaegne prognoos
Autorid: Paasma R
Väljaandja/tellija: Taru Ülikool. Arstiteaduskond
Märksõnad: mürgistused, alkohol, ravitulemused
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Link: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/33422
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Paasma2013.pdf1.17 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Olles üks mürgisemaid alkohole põhjustab metanool aastas sadade ja tuhandete inimeste surma üle kogu maailma. Mürgistusjuhtumid metanooliga on ka Eesti jaoks aktuaalne probleem ¿ kümneid inimesi aastas vajab selle tõttu haiglaravi ning paljud neist hukkuvad. 12 aastat tagasi tabas Pärnu- ja Läänemaad ulatuslik mürgistustelaine ¿ mõne päeva jooksul hospitaliseeriti Pärnu Haiglasse 154 metanooli mürgistuse kahtlusega patsienti. Nii suure hulga kannatanute üheaegne ravi tõstatas haigla jaoks mitmeid korralduslikke probleeme, samas aga oli ka väärtuslik uurimismaterjal metanoolimürgistuse kliiniliste sümptomite, prognoosi määravate faktorite ning ravi kaugtulemuste analüüsimiseks. Käesolev uurimistöö tegelebki nende aspektidega. Suurõnnetuse ravitulemusi analüüsides selgus, et haiglasse jõudnud patsientidest ligi pooled paranesid ilma tüsistusteta. Haiglasuremus oli 23 %, mis on samas suurusjärgus kirjanduses varem kirjeldatud analoogsete puhangutega. Märkimisväärne hulk kannatanuid aga hukkus haiglaeelselt enne meditsiinilise abi kohalejõudmist. Peamised tüsistused, mis tekkisid metanoolimürgistuse tulemusena, olid nägemis- ja närvisüsteemi kahjustused. Kuus aastat pärast mürgistust läbi viidud järelkontrollis ilmnes, et nimetatud kahjustused olid püsivad. Doktoritöös on lisaks Eesti patsientidele kogutud andmeid metanoolimürgistuste kohta Norrast, Tuneesiast ja Iraagist. Tulemuseks on unikaalne rahvusvaheline toksikoloogia-alane andmebaas, mis võimaldas kindlaks teha ja analüüsida metanoolimürgistuse prognoosi määravaid tegureid. Oodatavalt ilmnes, et sügav teadvusehäire ning vere madal pH haiglasse jõudmisel olid peamised halba ravitulemust ennustavad näitajad. Olulise uue teadmisena lisandus arusaam, et patsiendi võime hüperventileerida mürgistuse tõttu tekkinud atsidoosi kompensatsiooniks määrab oluliselt haige prognoosi. Seda tuleb eriti arvesse võtta olukordades, kus patsient on kooma tõttu juhitaval hingamisel ning ventilatsiooni parameetrid on arsti otsustada. Rahvusvaheline andmebaas võimaldas analüüsida ka kahe erineva antitoodi ¿ etanooli ja fomepisooli ¿ efektiivsust metanoolimürgistuse ravis. Tulemuste põhjal võib fomepisooli pidada mõnevõrra eelistatumaks, lisaks on tema manustamine lihtsam ning turvalisem. Metanooli toksilise toime uurimine katseloomadel ei ole liikidevahelise erisuse tõttu võimalik. Seetõttu annab rahvusvahelises koostöös käesolevasse doktoritöösse koondatud kliiniline materjal olulise täienduse antud probleemistiku uurimisse ning kliinilise toksikoloogia arengusse.