Pealkiri: 

The influence of host genetic factors on the susceptibility to HIV and HCV infections among intravenous drug users

Alternatiivne pealkiri: Inimese geneetiliste faktorite mõju HIV - i ja C - hepatiidi viirusesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas
Autorid: Huik K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: HIV, narkomaania
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Link: http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/38817
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Huik2014.pdf2.43 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Süstitavate narkootikumide kasutamine on maailmas toonud kaasa vere teel levivate viiruste (nt HIV ja HCV) kiire leviku. Eestis sai HIV-1 epideemia alguse 2000. aastal, kui Euroopas haruldane HIV-1 rekombinantne vorm CRF06_cpx sisenes süstivate narkomaanide (SN-de) populatsiooni ja hakkas seal kiiresti levima. HIV-i nakatumist mõjutavad mitmed faktorid, mille hulka kuuluvad ka inimese geneetilised faktorid. Neid on peamiselt uuritud viiruse levimisel seksuaalsel teel, kuid ei ole teada, kuidas samad geneetilised faktorid mõjutavad HIV-i nakatumist süstimise teel. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli hinnata HIV-i koretseptori CCR5 ja tema ligandide (CCL3L1 ja CCL5) ning TLR3 geneetilise mitmekesisuse mõju HIV-i ja HCV-sse nakatumisele SN-de seas. Selleks kaasati uuringusse 374 SN-i Eesti kahest süstlavahetuspunktist ja kolmest vanglast (aastatel 2006-2007) ning 345 SN-i ühest süstlavahetuspunktist (2010. aastal). Real-time PCR-ga määrati CCR5, CCL5 ja TLR3 ühenukleotiidsed polümorfismid ning CCL3L1 koopia arv. CCR5 ja CCL5 haplotüüpide määramisel kasutati varem väljatöötatud definitsioone. Uuringus leiti, et CCR5 haplotüüp G*1 omas kaitsvat efekti HCV-sse nakatumise eest (ORkohandatud = 0,07; 95% CI = 0,03 ¿ 0,20) võrreldes teiste haplotüüpidega SN-de seas. Lisaks, SN-del, kes omasid CCL5 haplotüüp D, olid väiksemad šanssid olla HCV-positiivsed (ORkohandatud = 0,12; 95% CI = 0,03 ¿ 0,42) võrreldes nendega, kes seda haplotüüpi ei omanud. Samas nii CCR5 kui CCL5 hapoltüübid ei mõjutanud HIV-sse nakatumist. SN-del, kes omasid populatsiooni keskmisest kõrgemat CCL3L1 koopia arvu, olid väiksemad šanssid olla HIV-positiivsed (ORkohandatud = 0,20; 95% CI = 0,09 ¿ 0,45) võrreldes madalama koopia arvuga SN-ga. CCL3L1 koopia arv ei mõjutanud HCV-sse nakatumist. TLR3 rs3775291 T-alleeli esinemine vähendas HIV-i nakatumist (ORkohandatud = 0,25; 95% CI = 0,07 ¿ 0,87) võrreldes SN-dega, kes seda alleeli ei omanud. Kokkuvõtvalt, antud uuringu tulemused näitasid, et SN-de populatsioonis CCL3L1 ja TLR3 mitmekesisus mõjutab HIV-i nakatumist ning CCR5 ja CCL5 mitmekesisus HCV-sse nakatumist.