Pealkiri: 

Obesity, impaired glucose regulation, metabolic syndrome and their associations with high-molecular-weight adiponectin levels

Alternatiivne pealkiri: Rasvumine, glükoosiregulats iooni häired, metaboolne sündroom ja nende seosed kõrgmolekulaarkaaluga adiponektiini tasemega
Autorid: Eglit T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: diabeet, rasvumine, ainevahetussündroom
Välja antud: 2014
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Link: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/37323/eglit_triin.pdf?sequence=1
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Eglit2014.pdf2.35 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Rasvumine, metaboolne sündroom ja 2.tüüpi diabeet on viimastel aastakümnetel kogu maailmas oluliselt sagenenud, omades tüsistuste kaudu märkimisväärset mõju elanikkonna tervisele. Rasvkude on oluline endokriinorgan, mis toodab paljusid kogu organismi metabolismi mõjutavaid faktoreid - adipotsütokiine. Oma kaitsva mõju tõttu erinevatesse kudedesse ja organitesse on üheks enim tähelepanu pälvinud adipotsütokiiniks adiponektiin. Käesoleva uuringu eesmärkideks oli hinnata rasvumise, glükoosiregulatsiooni häirete ja metaboolse sündroomi levimust Eesti täiskasvanud elanikkonnas ning analüüsida seoseid kõrgmolekulaarkaaluga (KMK) adiponektiini taseme ja metaboolsete riskifaktorite vahel. Rahvastikupõhine läbilõikeuuring viidi läbi kolmes Eesti maakonnas. Uuringugrupi moodustasid 495 juhuvaliku meetodil leitud isikut vanuses 20¿74 aastat, kes vastasid Eesti rahvastiku vanuselisele ja soolisele struktuurile. Uuringus leiti, et rasvumise levimus Eesti täiskasvanuil oli 32%, mis on oluliselt kõrgem kui varasemalt hinnatud. 20% Eesti täiskasvanud elanikkonnast esines glükoosiregulatsiooni häire: 5% paastuglükoosi häire, 8% glükoositaluvuse häire ja 7% diabeet. Metaboolse sündroomi levimus Eesti täiskasvanud elanikkkonnas oli 26%. Nooremate meeste seas oli metaboolse sündroomi levimus nooremate naistega võrreldes oluliselt kõrgem, teiste vanusegruppide osas soolist erinevust ei leitud. Rasvumise, diabeedi ja metaboolse sündroomi levimus Eestis oli sarnane hiljutistel uuringutel põhinevate teiste Euroopa riikide vastavate näitajatega. Leiti pöördvõrdeline seos hüpoadiponektineemia ja metaboolse sündroomi vahel, mis väljendus naistel tugevamini kui meestel. KMK adiponektiini tase metaboolselt tervete naiste hulgas oli seotud mitmete metaboolsete riskiteguritega, nagu HDL kolesterooli, triglütseriidide ja paastuinsuliini tase, kuid metaboolselt tervete meeste hulgas selliseid seoseid ei esinenud. 12% rasvunutest olid metaboolselt terved ja nende KMK adiponektiini tase oli sarnane normaalkaaluliste isikute KMK adiponektiini tasemega nii meestel kui naistel.