Pealkiri: 

Diabeediravi sitagliptiini ja dapagliflosiiniga: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH09

Autorid: Juus E, Männik A, Volke V, Jakovlev Ü, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: diabeet, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2014
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH09_Diabeediravi.pdf1.62 MBAdobe PDF
TTH09_diabetes_summary.pdf149.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Käesoleva raporti eesmärgiks on hinnata sitagliptiini ja dapagliflosiini efektiivsust ja kulutõhusust kaksikravis koos metformiiniga 2. tüüpi diabeedi ravis Eestis võrreldes sulfonüüluurea ravimitega.
Sitagliptiini ja/või dapagliflosiini lisamine metformiinile sulfonüüluurea asemel
annab mõningase võidu haigete elukvaliteedis, kuid ei hoia olulisel määral ära
diabeedi tüsistusi ega võimalda kokku hoida tervishoiukuludelt. Kõige enam mõjutasid kulutõhususe hinnanguid KMI muutusest põhjustatud elukvaliteedi muutus, dapagliflosiini suurem kehakaalu vähendav toime ning HbA1c eesmärkväärtus, mille korral hakatakse kasutama insuliini süsteravi, samuti apagliflosiini hind ja analüüsi ajalise perspektiivi pikendamine.