Pealkiri: 

Antikoagulantide kulutõhusus virvendusarütmia tüsistuste ennetamisel Eestis: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH10

Autorid: Reile R, Kõrv J, Voitk J, Uuetoa T, Alloja J, Võrno T, Lutsar K, Aleksandrova J, Tootsi K, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: antikoagulandid, virvendusarütmia, kulutõhusus, insult, dabigatraan, rivaroksabaan
Välja antud: 2014
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH10_Antikoagulandid_2014.pdf1.9 MBAdobe PDF
TTH10_anticoagulants_summary.pdf137.29 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Kodade virvendusarütmia (AF) on südame rütmihäire, mille hinnanguline esine-
missagedus üldrahvastikus on 1,5-2%, 80-aastaste ja vanemate seas 7-9%.
Kodade virvendusarütmia kõige raskemaks tüsistuseks on isheemiline insult, mis
tekib ligikaudu 5%-l AFiga patsiendil aastas.
Virvendusarütmiaga kaasnevate tüsistuste ennetamiseks kasutatakse antikoagu-
lantravi. Esmavaliku ravimiks on varfariin (Marevan), mis võib ennetada kuni 64%
insultidest [3], kuid ravimi individuaalne doseerimine nõuab verehüübimise regu-
laarset kontrolli ja patsientide väga head ravikuulekust. Antikoagulantravi alaka-
sutust Eestis võib seletada ravi toimemehhanismist tuleneva veritsusriski ja ravi
toime jälgimise keerukusega. Uued antikoagulandid - dabigatraan (Pradaxa),
rivaroksabaan (Xarelto) ja apiksabaan (Eliquis) - ei vaja pidevat verehüübimise
monitooringut ning pakuvad kõrgemast hinnast hoolimata alternatiivi varfariinravile.
Käesoleva raporti eesmärk on koostada teaduskirjanduse ülevaade kodade virvendusarütmia ravis kasutatavate uute antikoagulantide dabigatraani ja rivaroksabaani kliinilisest efektiivsusest ja ohutusest ning kulutõhususest. Teaduskirjanduse ülevaatele tuginedes modelleeritakse erinevate raviskeemide kõrvutamisel antikoagulantide kulutõhusust AFiga kaasnevate tüsistuste ennetamisel Eestis.