Pealkiri: 

Müeloomtõve ravistrateegiate efektiivsus ja kulutõhusus:tervisetehnoloogia hindamise raport TTH07

Autorid: Männik A, Lutsar K, Kaare A, Kasak K, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: müeloom, keemiaravi, efektiivsus, tervisetehnoloogiate hindamine
Välja antud: 2014
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH07_myeloom_2014.pdf1.61 MBAdobe PDF
TTH07_Müeloom_summary.pdf131.74 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Hulgimüeloom on hematoloogiline pahaloomuline kasvaja, mida iseloomustab
plasmarakkude kontrollimatu paljunemine nii luuüdis kui ka mujal organismi
kudedes. Müeloomi peamine ravimeetod on keemiaravi, mis võimaldab saavutada
ajutise remissiooni või haigusprotsessi aeglustumise.

Raporti eesmärk on teaduskirjanduse põhjal hinnata hulgimüeloomi eri ravistra-
teegiate kliinilist efektiivsust ning ohutust. Samuti võrreldakse müeloomi ravi-
skeemide kulutõhusust, et selgitada välja erinevate raviskeemidega saavutatav
tervisetulem elulemuse pikenemise näol ning selle saavutamiseks tehtud kulutused.
Raport käsitleb ravistrateegiaid kahel äsja diagnoositud hulgimüeloomiga patsien-
tide populatsioonil. Esimese rühma moodustavad patsiendid, kellele on näidustatud
autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine, ning teises rühmas on patsiendid,
kellele autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine ei ole näidustatud.