Pealkiri: 

Mammograafia rinnavähi sõeluuringus:tervisetehnoloogia hindamise raport TTH05

Autorid: Võrno T, Kuusemäe K, Valvere V, Padrik P, Ulp S, Pisarev H, Kolde A, Puusepp M, Lippus H, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: sõeluuringud, mammograafia
Välja antud: 2013
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH05_Mammograafia.pdf2 MBAdobe PDF
TTH05_mammography_summary.pdf153.6 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja, kuid on
olemas diagnostilisi meetodeid, mis võimaldavad rinnavähki avastada enne, kui
kasvaja on tekitanud vaevusi ja organismis levima hakanud. Üheks selliseks uuri-
mismeetodiks on rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia. Eestis
käivitati rinnavähi mammograafiline sõeluuring 2002.a. Sellest uuringust kutsu-
takse osa võtma terveid naisi mõneaastase intervalliga.

Aastatel 1970¿2000 on rinnavähi esinemine Eestis kahekordistunud ja probleemi ohjamiseks alustati 2002. a rinnavähi sõeluuringuga, mida rahastatakse ravikindlustuseelarvest. Eestis ei ole sõeluuringute registrit, mistõttu ei ole täpset ülevaadet, kui palju rinnavähi juhtudest õnnestub leida tänu sõeluuringule, kas sõeluuringus osalenute suremus on madalam ja mis on selle saavutamise hind.

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on hinnata Eestis korraldatava rinnavähi sõeluuringu efektiivsust ja kulutõhusust, võrrelda seda teaduskirjandusest teadaoleva ideaalse sõeluuringu efektiivsusega ning teha ettepanekuid sõeluuringu paremaks läbiviimiseks.

Uurimisküsimused
1. Milline on rinnavähi sõeluuringu tõenduspõhine kuldne standard (korraldus
ja kvaliteet)?
2. Kui suur on (potentsiaalne) rinnavähi sõeluuringu lisaväärtus ja lisanduva
eluaasta maksumus?
3. Kui palju vähijuhtudest ja mis staadiumis leitakse Eestis sõeluuringu käigus
ja kui palju pöördumisel?
4. Millised on ravivalikud ja ravitulemused Eestis sõeluuringu käigus või
pöördumisel leitud rinnavähi korral?
5. Milline on Eesti skriiningprogrammi tulemuslikkus ja kulutõhusus?
6. Mis meetmed aitaksid suurendada Eesti sõeluuringu efektiivsust ja kulutõhusust?