Pealkiri: 

Kehavälise viljastamise efektiivsus ja kulud Eestis: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH04

Autorid: Tonsiver T, Ehrenberg A, Ringmets I, Saare K, Lepik K, Kiivet R
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Tervishoiu instituut
Märksõnad: kulutõhusus, kunstlik viljastamine
Välja antud: 2013
Tüüp: TTH_raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TTH04_IVF.pdf1.83 MBAdobe PDF
TTH04_IVF_summary.pdf162.53 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisetehnoloogiate hindamine
Kirjeldus: Esimene kehavälise viljastamise abil eostatud laps sündis Inglismaal 1978. a. Eesti esimene IVF-laps sündis 1995. a. Alates 1999. a hakati kehavälist viljastamist osaliselt toetama Eesti Haigekaasa eelarvest ning alates 2008. a tasutakse ravikindlustusrahast ja riigieelarvest nii embrüosiirdamise kui IVFi kulud kõigile kuni 40 a ravikindlustatud naistele.

Käesoleva analüüsi eesmärk on anda ülevaade kehavälise viljastamise efektiivsusest ja kuludest Eestis ja võrrelda seda teiste riikide ravitulemustega. Raporti eesmärkide täitmiseks koostati kirjanduse ülevaated ning analüüsiti Eesti Haigekassast ja Eesti Meditsiinilisest Sünniregistrist saadud andmeid.

Uurimisküsimused:
1. Milline on IVFi efektiivsus Eestis ja kuidas mõjutavad seda naise vanus,
eelnevalt läbitud IVF-tsüklite arv ja kasutatud raviskeemid?
2. Kui suured on kulutused kehavälise viljastamise protseduuridele ja ravimitele
ning kuidas jaotuvad kulud patsientide ja riigi vahel?
3. Kuidas mõjutavad kulusid naise vanus, eelnevalt läbitud IVF-tsüklite arv ja
raviskeem?
4. Kui palju on Eestis IVFiga seotud mitmikrasedusi ja tüsistusi?
5. Milline on kulu IVF-lapse kohta aegsete ja enneaegsete laste korral?