Pealkiri: 

Elanike alkoholitarbimine ja suhtumine alkoholipoliitikasse 2011

Väljaandja/tellija: tnsEmor
Märksõnad: alkohol, demograafilised näitajad
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tnseEmor2012_2.pdf1.83 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike hoiakud ning harjumused alkoholi tarbimisel ja hinnangud alkoholipoliitikale 2011. aastal.
Valim ehk vastajaid oli 1005 inimest. 49 neist olid alaealised, seega on 18-74aastaste valimi suuruseks 956 inimest. Uuringu meetod oli CAPI (computer assisted personal interview) - näost näkku arvutipõhised intervjuud vastajate kodudes.