Pealkiri: 

Elanike alkoholitarbimine ja suhtumine alkoholipoliitikasse 2012

Väljaandja/tellija: TNS Emor, Põllumajandusministeerium
Märksõnad: alkohol, demograafilised näitajad
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tnsEmor2012.pdf940.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike hoiakud ning harjumused alkoholi tarbimisel ja hinnangud alkoholipoliitikale 2012. aastal.
Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15+ aastat. Valim ehk vastajaid oli 1110 inimest. 36 neist olid alaealised (15-17aastased), seega on 18-74aastaste valimi suuruseks 970 inimest. Kui võtta arvesse vastajad vanuses 18+, siis on valimiks 1074 inimest.
Kuna 2011. aasta uuringus olid vastajad vanuses 18-74, siis 2012. aastal osalesid uuringus inimesed vanuses 18 ja vanemad, ülemist vanusepiirangut ei olnud. Töös esitame eraldi nii 18-74-aastaste kui ka 18+ vastajate arvamused.
Uuringu meetod oli CAPI (computer assisted personal interview) - näost näkku arvutipõhised intervjuud vastajate kodudes.