Pealkiri: 

Töötervishoiuteenusega rahulolu uuring

Väljaandja/tellija: Terviseamet
Märksõnad: töötervishoid, arstiabi, töökeskkond, terviseteenused, tervishoiukorraldus, stress, vaimne tervis
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Terviseamet2013.pdf1.58 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Vaimne tervis
Kirjeldus: Küsitluse eesmärgiks oli selgitada töötervishoiuteenuse ostjate s.t. ettevõtete/asutuste rahulolu töötervishoiuteenuse osutajate poolt pakutavate töötervishoiuteenustega. Uuriti, kuidas hindavad tööandjad nii meditsiinilise kui mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse kvaliteeti, kas ja kuivõrd saadakse teenustest kasu ning millistest probleemidest ja/või mõtetest võiksid riik ja/või teenuseosutajad teadlikud olla oma edasise tegevuse planeerimisel.