Pealkiri: 

Eesti. Arve ja fakte 2012

Autorid: Kivilaid M, Servinski M, Tischler G
Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: rahvastik, rahvatervis, sündimus, suremus, tervishoid, haiglad, surmapõhjused, arstiabi, liiklusõnnetused, demograafilised näitajad
Välja antud: 2012
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Statistikaamet2012.pdf2.18 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Traumad
Kirjeldus: Statistikakogumikus sisalduvad peatükid, kus käsitletakse Eesti demograafilisi trende, oodatavat eluiga, sündimust ja suremust, peamisi surmapõhjuseid ning tervishoiuteenuseid.