Pealkiri: 

2010. aasta erakordselt kuum suvi Eestis ja selle mõju rahvastiku suremusele

Autorid: Rekker K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: kliima, suremus, riskitegurid
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rekker2013.pdf818.29 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesolevas magistritöös uuriti 2010. aasta erakordselt kuuma suve Eestis ja selle mõju Eesti rahvastiku suremusele. Töö eesmärgiks oli:
(1) analüüsida 2010. aasta suve meteoroloogilisi tingimusi võrdlevalt eelnevate aastate 2007¿2009 suvekuudega
(2) kirjeldada 2010. aasta suvel esinenud kuumalaineid Eestis,
(3) anda ülevaade 2010. aasta suve üldsuremusest ja selle erinevusest võrdlusperioodiga
(4) arvutada kuumast suvest ning kuumalainetest põhjustatud liigsuremus.
Uuringu aluseks on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI)
meteoroloogiajaamade seireandmed ja Eesti riikliku Surma põhjuste registri suremusandmed uuringu- ja võrdlusperioodi kohta päevade kaupa. Uuringuperioodi moodustasid 2010. a suvekuud (juuni¿august) ning võrdlusperioodi eelneva kolme aasta (2007¿2009) suvekuud.
Uuritav piirkond oli Kesk- ja Ida-Eesti (Võru, Valga, Põlva, Tartu, Viljandi, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnad).