Pealkiri: 

Eesti täiskasvanud rahvastiku suitsetamine sotsiaalmajandusliku staatuse järgi, 1990-2010

Autorid: Pürjer M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: suitsetamine, täisealised, tubakas, haridustase, tööhõive
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pürjer2013.pdf312.18 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: LÜHIKOKKUVÕTE
Käesolevas magistritöös uuriti Eesti täiskasvanud rahvastiku suitsetamist sotsiaalmajandusliku staatuse järgi ajavahemikul 1990-2010. Töö eesmärk oli
(1) kirjeldada täiskasvanud rahvastiku suitsetamise levimuse trendi
(2) analüüsida suitsetamise seoseid sotsiaalmajandusliku staatusega
(3) hinnata, kas Eesti täiskasvanud rahvastiku suitsetamine sobitub rahvusvahelisse tubakaepideemia mudelisse.
Töö põhines Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel aastatest 1990-2010. Käesolevas uuringus osalesid 20-64aastased täiskasvanud (n=18740), kellest 7949 olid mehed ja 10791 naised. Suitsetamist määrati neljaastmelisel skaalal: igapäevasuitsetajad, juhusuitsetajad, endised suitsetajad ja mitte kunagi suitsetanud. Sotsiaalmajanduslikest teguritest uuriti vanuserühma, rahvust, perekonnaseisu, haridust ja tööhõivet.