Pealkiri: 

Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused

Autorid: Aaviksoo A, Kruus P, Leppik L, Sikkut R
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rahandusministeerium
Märksõnad: ravikindlustus, kutsehaigused, tööõnnetused, tervisepoliitika, finantseerimine
Välja antud: 2011
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis2011.pdf5.92 MBAdobe PDF
Praxis2011_lühiversioon.pdf579.31 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Sisukord
1. Sissejuhatus...........................................................................................5
2.Metoodikakirjeldus
2.1. Sotsiaalkindlustus kui sotsiaalkaitse süsteemi osa ........................6
2.2. Muudatuse ulatus ja hindamiskriteeriumid ......................................12
I OSA. BAASSTSENAARIUMI ANALÜÜS ................................................14
3. Sotsiaalkindlustussüsteemi rahastamise ülevaade ..........................14
3.1. Sotsiaalkindlustussüsteemi kulude ja rahastamise struktuur .....14
3.2. Sotsiaalkindlustuse peamiste kulude ja tulude arengu baasstsenaarium .. 19
3.2.1. Rahvastiku ja tööturu baasstsenaarium ..................................... 19
3.2.2. Pensionikindlustuse baasstsenaarium ........................................23
3.2.3. Ravikindlustuse baasstsenaarium ...............................................30
3.2.4. Tööpoliitika meetmete baasstsenaarium .................................. ..36
II OSA. POLIITIKAVARIANTIDE KVANTITATIIVNE JA KVALITATIIVNE ANALÜÜS ....... ...........................................................................................42
4. Poliitikavariantide kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs ..................42
4.1. Sotsiaalmaksumäära muutmisega seotud poliitikavariandid ........44
4.2. Pensioniparameetrite muutmisega seotud poliitikavariandid ........58
4.3. Automaatsete kohandamismehhanismide rakendamine pensionisüsteemis ................................................................................. ......95
4.4. Töötuskindlustuse ja töötushüvitistega seotud poliitikavariandid ..125
4.5. Ravikindlustuse rahastamisallikatega seotud poliitikavariandid ....151
4.6. Tervishoiuteenuste osutajatega seotud poliitikavariandid .............183
4.7. Ravikontode ja individuaalsete eelarvete rakendamisega seotud poliitikavariandid . .....................................................................................192
4.8. Erakindlustuse kaasamine ravikindlustuses ...................................209
4.9. Ajutise ja püsiva töövõimetuse hüvitamisega seotud poliitikavariandid ....232
4.10. Tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud poliitikavariandid ........260
III OSA. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED ............................................. ....287
5. Poliitikavariandid muudatuse ulatuse lõikes .......................................288
6. Poliitikavariandid sotsiaalkindlustuse valdkondade lõikes ................293
7. Edasised uurimisvajadused ja lõppjäreldused ....................................308