Pealkiri: 

HIV-1 ülekanduva ravimresistentsuse esinemine 2010. aastal HIV-diagnoosi saanud isikutel Eestis

Autorid: Pauskar M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: HIV, nakkushaigused, ravimid, ravimiresistentsus, kulutõhusus, ravi
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pauskar2013.pdf1.03 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Kirjeldus: Tänapäeval on üheks suuremaks HIV-i ravis kasutatava antiretroviirusraviga (ARV-raviga) kaasnevaks probleemiks ravimresistentsuse teke. Ravimresistentsus võib tekkida ARV-ravi käigus või omandatakse nakatumisel ravimresistentsusmutatsioone (RRM-e) kandva viirusega. Viimasel juhul on tegu ülekanduva ravimresistentsusega.
Antud uuringu eesmärgid olid:
(1) määrata ülekanduva ravimiresistentsuse tase 2010. aastal HIV-diagnoosi saanud isikutel Eestis,
(2) kirjeldada HIV-1 ülekanduvate RRM-de jaotuvust 2010. aastal
(3) võrrelda 2010. aasta uuringu tulemusi 2008. aasta uuringu tulemustega.