Pealkiri: 

Epidemiological and clinical aspects of medicines use in children in Estonia

Autorid: Lass J
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Mikrobioloogia instituut
Märksõnad: lapsed, vastsündinud, ravimid, haiglaravi
Välja antud: 2012
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lass2012.pdf2.98 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Kirjeldus: Uurimistöö peamisteks eesmärkideks oli kirjeldada ja analüüsida laste farmakoteraapiat, hinnata OL/UL ravimite kasutuse määra ning seda, millisel määral puutuvad vastsündinud haiglaravi jooksul kokku ravimites olevate abinetega
ning kui suur osa nendest abiainetest võivad olla neile toksilised.
Konkreetsed eesmärgid:
1. Kirjeldada Eesti laste ambulatoorset ravimikasutust ning vastsündinute ravi haiglas;
2. Võrrelda ambulatoorset antibiootikumide määramist Eesti ja Rootsi lastele;
3. Hinnata lastele määratud ravimite ravimiomaduste kokkuvõtetes olevat infot selle kohta, kas ravim on lastel kasutamiseks näidustatud;
4. Tuvastada laste ja vastsündinute farmakoteraapias need kitsaskohad, kus ravimeid kasutatakse kõige rohkem, kuid samas ametlik pediaatriline info kõige sagedamini puudub;
5. Võrrelda lapsi ja vastsündinuid puudutava info olemasolu ravimiomaduste
kokkuvõttes ja teistes sageli kasutatavates ravimiinfo allikates nagu Briti Rahvuslik Formular (ingl. British National Formulary, BNF) ja Thomson Micromedex andmebaasis;
6. Luua Eesti vastsündinutele haiglaravi jooksul ravimite koostises manustatud abiainete põhjal klassifikatsioon lähtuvalt abiainete võimalikust toksilisusest;
7. Kirjeldada potentsiaalselt toksiliste abiainete esinemist vastsündinutel kasutatud ravimites;
8. Kirjeldada hospitaliseeritud vastsündinute kokkupuudet neile potentsiaalselt
toksiliste abiainetega.