Pealkiri: 

Telemeditsiin meditsiiniliste probleemide lahendamise võimalusena lapseootel naiste näitel

Autorid: Jaanson T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Ettevõttemajanduse instituut
Märksõnad: reproduktiivtervis, arstiabi, tervishoiukorraldus
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
jaanson2013.pdf1.39 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Reproduktiivtervis
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Magistritöö eesmärk on selgitada välja telemeditsiini võimalused ja puudused meditsiiniliste probleemide lahendamise võimalusena lapseootel naiste näitel.
Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded:
uurida tarbija käitumist online-keskkonnas;
defineerida telemeditsiini mõiste;
selgitada tarbija käitumist telemeditsiinis;
tuua välja telemeditsiini võimalused ja piirangud;
koostada uuringu küsimustik ämmaemandatele ja lapseootel naistele, viia läbi online-küsitlus lapseootel naistega ja intervjuud ämmaemandatega;
analüüsida saadud tulemusi;
tuua uuringu tulemuste põhjal välja, milliseid võimalusi telemeditsiin pakub ning millised on selle puudused.