Pealkiri: 

Tuberculosis in Estonia with special emphasis on drug-resistant tuberculosis: Notification rate, disease recurrence and mortality

Autorid: Blöndal K
Väljaandja/tellija: Tartu ülikool: Kopsukliinik
Märksõnad: tuberkuloos, nakkushaigused, ravimiresistentsus, ravi, suremus, HIV, majandus
Välja antud: 2013
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Blöndal2013.pdf1.44 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Töö üldine eesmärk oli hinnata TB ja M/XDR-TB mõju TB haigestumusele, korduvhaigestumusele ja suremusele ning määratleda surma põhjused TB ja M/XDR-TB-haigetel.
Töö alaeesmärgid olid:
Töö osa I Määratleda kitsaskohad ülemaailmses TB-tõrjes jõudmaks rahvusvaheliselt seatud eesmärkideni globaalsel tasandil.
Töö osa II Hinnata üleriigilise TB käsitluse ja reservpreparaatide kasutuse
efekti kopsu-TB ja spetsiifiliselt kopsu-MDR-TB haigestumusele arvestades Eesti majandusnäitajate mõju ning HIVinfektsiooni ja TB koosesinemist.
Töö osa III Hinnata esimese MTO MDR-TB komitee projekti (GLC) raames ravitud MDR-TB- and XDR-TB-haigete ravi efektiivsust ning hinnata korduvhaigestumise riskitegureid Eestis.
Töö osa IV Hinnata ravimtundlikku TB-d ja MDR-TB-d põdevate patsientide üld- ja põhjusomast suremust võrreldes seda Eesti kogurahvastiku omaga nii pärast diagnoosimist kui ka pärast edukat ravi.