Pealkiri: 

Tervise infosüsteemi ja regulaarse tervisestatistika andmete võrdlus. III analüüs

Autorid: Poolakese A, Liivlaid H, Rätsep M, Eigo N, Tilk R
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut: Tervisestatistika osakond
Märksõnad: tervishoiustatistika, andmebaasid, andmed, ravi
Välja antud: 2013
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Poolakese2013.pdf386.93 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: SISUKORD
Tabelite loetelu ................................................................................................................... 4
Kasutatud mõisted ............................................................................................................ 5
Kasutatud lühendid ........................................................................................................... 5
SISSEJUHATUS.................................................................................................................. 6
1. METOODIKA ................................................................................................................... 7
1.1. Analüüsitavad tunnused ja nendega seonduvad loendid/klassifikaatorid .... 7
1.2. TIS-i faili puhastus .................................................................................................... 8
1.3. TIS-i tunnuste täitmine, etteantud formaadile ja ETSA-s
publitseeritud loenditele ja klassifikaatoritele vastavuse kontroll ........................... 9
2. TULEMUSED ............................................................................................................... 10
2.1. Andmete võrreldavus / väljavõtte vastavus ......................................................... 10
2.2. Haigusjuhtumi määratlus ..................................................................................... 10
2.3. Patsiendi elukohaga seotud andmeväljade täitmine ...................................... 12
2.4. Haiglasse pöördumise erakorralisus ................................................................ 13
2.5. Diagnoosid .............................................................................................................. 14
2.6. Kirurgilised operatsioonid .................................................................................... 24
ARUTELU ........................................................................................................................ 28
JÄRELDUSED ............................................................................................................... 30
EDASISED TEGEVUSED ............................................................................................. 32