Pealkiri: 

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Autorid: Trummal A
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, AS Emor
Märksõnad: kemikaalid, keskkond, töö, töötajad, tööohutus, töökeskkond, riskitegurid, ennetamine, tervisekaitse
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Trummal2012.pdf1.01 MBAdobe PDF
Trummal2012_summary.pdf649.52 kBAdobe PDF
Trummal2012_metoodikaraport.pdf928.67 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisekaitse
Kirjeldus: 1. Lühendite ja mõistete selgitused ................................................................. 3
2. Uuringu taust ja eesmärk ........................................................................... 4
3. Lühiülevaade kasutatud metoodikast ........................................................... 5
4. Tulemuste analüüs .................................................................................... 6
4.1 Ohtlike kemikaalide levik .......................................................................... 6
4.2 Tööandjate teadlikkus kemikaalide käitlemise nõuetest ............................. 11
4.3 Tööandjate töökeskkonnaalased tegevused töötajate
kaitsmisel kemikaalidest tuleneva ohu eest ................................................... 13
4.3.1 REACH-määruse rakendamine ............................................................. 13
4.3.2 Riskianalüüsi läbiviimine ...................................................................... 17
4.3.3 Töötajate tervisekontroll........................................................................ 19
4.3.4 Töökeskkonna mõõtmiste läbiviimine .................................................... 22
4.3.5 Töötajate teavitamine ja juhendamine .................................................... 22
4.3.6 Ohutusmeetmete kasutamine .............................................................. 25
5. Uuringu kokkuvõte ................................................................................... 41