Pealkiri: 

Health in the Baltic Countries 2011

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: surmapõhjused, haigestumus, tervishoid, tervishoiustatistika, kulud, Läti, Leedu, arstid, haiglad, kasvajad, tuberkuloos, nakkushaigused, haiglaravi, traumad, reproduktiivtervis, demograafilised näitajad, statistika
Välja antud: 2013
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TAI2013.pdf744.76 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Traumad
Reproduktiivtervis
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Preface..........................................................................................................5
Resident population.........................................................................................5
General data.................................................................................................. 6
Population by age.......................................................................................... 7
Trends of demographics indicators................................................................... 8
Resident population by age and gender.............................................................9
Natality, mortality and natural increase per 1000 population...............................10
Life expectancy at birth in EU member states................................................. 11
Life expectancy at 45 years of age in EU member states................................. 12
Death cause per 100,000 population.............................................................. 13
Main cause of death......................................................................................14
Age-standardised death rates........................................................................ 15
Selected causes of death per 100,000 population............................................ 18
Infant mortality per 1000 live births................................................................. 19
Structure of infant mortality in percentage........................................................20
Infant mortality by cause per 10,000 live births................................................ 21
Perinatal, neonatal and maternal mortality.......................................................21
Births rate by age of mother.......................................................................... 22
Abortions..................................................................................................... 23
Selected results of health behaviour survey..................................................... 24
Health facilities............................................................................................ 25
Practising physicians by speciality................................................................ 26
Hospital beds by speciality............................................................................ 27
Selected notifiable diseases per 100,000 population........................................ 28
Incidence of malignant neoplasms by main sites............................................. 29
Hospital beds use by speciality...................................................................... 30
Discharges by groups of diseases...................................................................31
Surgical operation in the hospitals.................................................................. 32
Sales of medical products by ATC groups....................................................... 33
Average salary of medical personnel............................................................... 34
Health care expenditures............................................................................... 35
Total health care expenditures as % of GDP in EU member states.................... 36
Obstetrics definitions.................................................................................... 37
Sources...................................................................................................... 38
Further information....................................................................................... 39