Pealkiri: 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2012

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Haigekassa, GfK Custom Research Baltic
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, tervishoid, haiglad, ravimid, finantseerimine, hambaravi, kiirabi, rahulolu, eluviisid, tervislik seisund, terviseteenused, patsiendid, ennetamine, traumad, info
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2012.pdf1.67 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: GfK Custom Research Baltic viis 2012. aasta sügisel Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi üleriigilise elanikkonnaküsitluse, mille eesmärgiks oli saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele.
Uuringu aruanne annab ülevaate metoodikast ja uuringu tulemustest. Tulemused on võetud kokku uuringu lõpus. Aruande juures on esitatud lisadena küsitluse eestikeelne ankeet, loetelu poolavatud küsimustele antud muu-kategooria vastustest ning andmetabelid erinevate sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes.

Tulemusi tutvustades peatutakse täpsemalt järgmistel teemadel:
1. Üldine hinnang tervishoiule ja arstiabile
2. Terviseseisund ja eluviisid
3. Kokkupuuted tervishoiusüsteemiga
4. Kokkupuuted tervishoiusüsteemi erinevate osapooltega
5. Tervisealane teave
6. Ravimid ja digiretsept
7. Tervishoiu rahastamine
8. Ravikindlustus ja Haigekassa
9. Patsiendi teadlikkus oma õigustest

Käesolevas aruandes on tulemusi võrreldud 2007.-2011. aastal läbi viidud samalaadsete uuringute tulemustega.