Pealkiri: 

Seksuaalsel teel levivate infektsioonide levimus ning nendega seotud teadmised, hoiakud, käitumine ja ettekujutused Eesti ajateenijate hulgas

Autorid: Rüütel K, Parker RD
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad, demograafilised näitajad, mehed, nakkushaigused, sugulisel teel nakkavad haigused, narkootikumid, tervisekäitumine, riskikäitumine, HIV, AIDS, hoiakud
Välja antud: 2013
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
RüütelParker2013.pdf765.11 kBAdobe PDF
Rüütel2013.pdf505.73 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Kirjeldus: KOKKUVÕTE ............................................................................................... 3
SISSEJUHATUS ........................................................................................... 4
UURINGU METOODIKA ................................................................................ 4
Eetikakomitee ............................................................................................... 5
Uuringu personal ........................................................................................... 5
Uuringu etapid ja meetodid ............................................................................. 5
Andmete sisestus ja analüüs ......................................................................... 6
TULEMUSED ................................................................................................ 7
Uuringus osalenud ......................................................................................... 7
Sotsiaaldemograafilised näitajad...................................................................... 7
Seksuaalkäitumine ........................................................................................ 8
Seksuaalsel teel levivad infektsioonid ja testimine ............................................ 8
Uimastite tarvitamine ja elustiil ....................................................................... 9
HIViga seotud teadmised ja hoiakud ............................................................... 9
Uuringu käigus teostatud analüüside tulemused ............................................... 9
ARUTELU JA JÄRELDUSED......................................................................... 10
VIITED ........................................................................................................ 12
LISAD ........................................................................................................ 13
Lisa 1. Uuringu küsimustik eesti keeles ........................................................ 13
Lisa 2. Andmetabelid ................................................................................... 23