Pealkiri: 

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2012

Autorid: Orro E, Martens K, Lepane L, Josing M, Reiman M
Väljaandja/tellija: Eesti Konjunktuuriinstituut, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: alkohol, statistika, majandus, hinnangud, tervisepoliitika, seadused
Välja antud: 2013
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Orro2013.pdf1.4 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis ........................................................ 14
1. Alkoholi turg ............................................................................................ 27
1.1. Tootmine .............................................................................................. 27
1.2. Väliskaubandus .................................................................................... 29
1.3. Müük siseturul ...................................................................................... 32
1.4. Jaehinnad ............................................................................................. 33
2. Riiklik alkoholituru korraldus ..................................................................... 38
3. Tarbimine ................................................................................................ 44
3.1. Legaalse ja illegaalse alkoholi tarbimine .................................................. 44
3.2. Turistide alkoholi kaasaostud ja tarbimine Eestis ..................................... 56
3.3. Elanike hinnangud alkoholi tarbimisele .................................................... 58
4. Alkoholi tarbimisega seonduvad negatiivsed tagajärjed ühiskonnale .............. 64
5. Elanike suhtumine riigi alkoholipoliitikasse ................................................. 76
6. Põhjamaade alkoholi statistika ja võrdlus Eestiga ....................................... 82