Pealkiri: 

Liiklussagedusega üle kuue miljoni sõiduki aastas maanteelõikude välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava

Autorid: Heinma K, Antons P, Pallo T
Väljaandja/tellija: Maanteeamet, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Märksõnad: keskkond, liiklus, müra, tervisepoliitika
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Maanteeamet2008.pdf651.59 kBAdobe PDF
Maanteeamet2008_kokkuvõte.pdf82.26 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Maanteeametil tuleb koostada vastavalt "Välisõhu kaitse seaduse" §134 ja §135
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudele, milliste
liiklussagedus ületab 6 miljonit sõidukit aastas. Tegevuskava koostamine on tingitud Euroopa Liidu Müradirektiivi nõuetest. Direktiivi nõuded on Eestis rakendatud sotsiaalministri 29.06.2005 määrusega nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded".
Vastavalt 30.07.2005 Euroopa Komisjonile saadetud aruandele on kava koostamise objektiks maanteelõigud, milliste liiklussagedus ületab kuus miljonit sõidukit aastas ning mida on ligikaudu 11 kilomeetrit. Suure liiklussagedusega suunad hõlmavad praktiliselt kaks Tallinnast väljuvat suunda: Narva ja Pärnu.
Töö eesmärk on koostada sotsiaalministri 29.06.2005 määrusega nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded" vastav välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudele, milliste liiklussagedus ületab 6 miljoni sõiduki aastas.
Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et käesolev töö ei hõlma Tallinna linna
haldusterritooriumi. Müraallikate, kaasa arvatud liiklusmüra allikate, mõju on hinnatud Tallinna linna tellimusel koostatud strateegilises mürakaardis (Ramboll Eesti AS, Ramboll Finland OY) ja sarnaselt valmib ka Tallinna müra vähendamise tegevuskava.
Käesolev töö keskendub riigi poolt hallatavatele teedele.