Pealkiri: 

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine 2009/2010. õppeaasta Eesti HBSC uuringu raport

Autorid: Aasvee K, Eha M, Härm T, Liiv K, Oja L, Tael M
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: tervisekäitumine, õpilased, koolid, lapsed, andmed, sotsiaalmajanduslikud näitajad, eluviisid, riskikäitumine, suhted, tervislik seisund, toitumine, kehakaal, füüsiline aktiivsus, alkohol, suitsetamine, narkootikumid, kanep, seksuaalkäitumine, traumad, poisid, tüdrukud, maakonnad, regioonid, perekond
Välja antud: 2012
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Aasvee2012.pdf1.69 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Traumad
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Toitumine
Kirjeldus: Käesolevas kogumikus tutvustame 2010. aastal Eestis läbi viidud kooliõpilaste tervisekäitumise küsitlusuuringu tulemusi. See on osa ulatuslikust rahvusvahelisest noorukite uuringust, mis toimus 2009/2010. õppeaastal juba 8. korda. Akronüümi HBSC (Health Behaviour of School-aged Children) all tuntuks saanud uuring toimub kõigis osalevates riikides igal neljandal aastal.
Küsitlusuuringu eesmärgiks on saada läbi aastate/aastakümnete objektiivset teavet noorukite tervisekäitumisest, tervisest ja heaolust. Eriti väärtuslik on küsimustikuga kogutav teave õpilaste sotsiaalse võrgustiku, majandusliku olukorra ja peresiseste suhete kohta. Need andmed võimaldavad analüüsida ka seoseid õpilaste tervise, tervisekäitumise ja neid mõjutavate tegurite vahel. Uuring on väga oluline ka seetõttu, et see viiakse läbi nooruki jaoks murrangulises eas, mil eluviis, sh tervisekäitumuslikud harjumused, on alles välja kujunemas.
Põhiliselt käsitleb käesolev raport 11-15-aastate õpilaste tervist ja tervisekäitumist ning neid mõjutavaid tegureid 2010. aastal, see sisaldab 6 peatükki, milles antakse ülevaade uuringu metoodikast, õpilaste sotsiaalmajanduslikust olukorrast, koolikeskkonnast, terviseseisundist, toitumisharjumustest, kehalisest
aktiivsusest ja riskikäitumisest. Kõikides peatükkides on esitatud ka tervise ja tervisekäitumise trendid viimase 10 aasta jooksul, sellesse ajavahemikku langes kolm HBSC uuringut - 2001/2002., 2005/2006. ja 2009/2010. õppeaastal.
Lisaväärtuseks on raamatu lõppu lisatud rahvusvaheliste andmetega tabelid 2010. aasta HBSC uuringu 2. mail 2012. avalikustatud koondraportist. Need võimaldavad võrrelda Eesti kooliõpilaste terviseseisundi, tervisekäitumise ja ka tervistkahjustavaid harjumusi teiste riikide eakaaslastega.