Pealkiri: 

Terve Eesti SA tegevuse mõju hindamine

Autorid: Kaarna R
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: tervisepoliitika, tervisedendus, hinnangud, ettevõtted
Välja antud: 2012
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kaarna2012.pdf837.6 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sissejuhatus ................................................................................................. 3
1. TESA loogika mudel .................................................................................. 3
1.1. Eesmärk ................................................................................................ 5
1.2. Sisend ................................................................................................... 7
1.3. TESA tegevused ..................................................................................... 8
1.4. Väljund .................................................................................................. 9
1.5. Tulemus ja mõju ................................................................................... 10
2. Hindamise läbiviimine ............................................................................... 14
2.1. Hindamise eesmärk, fookus ja indikaatorid .............................................. 14
2.2. Olemasolevad andmed .......................................................................... 17
2.3. Analüüsimeetodid ................................................................................. 17
2.4. Uute andmete kogumine ....................................................................... 19
3. Hindamistulemused.................................................................................. 20
3.1. Taustastatistika .................................................................................... 20
3.2. TESA võimalik mõju elanikkonnale ......................................................... 22
4. Kokkuvõte ............................................................................................... 25
Viidatud allikad ............................................................................................ 27