Pealkiri: 

Maakondlik haiguskoormus Eestis 2000-2004

Autorid: Lai T
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: suremus, haigestumus, maakonnad, linnad, vallad, haiguskoormus
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2006_4.pdf1.69 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Lähteandmetena kasutati Statistikaameti suremusstatistikat ja Eesti Haigekassa andmeid haigestumise kohta. Uuringu fookus on haiguskoormuse muutusel nii üldiselt kui ka maakondade, valdade ja linnade lõikes aastatel 2000-2004. Tulemused on esitatud nii absoluutarvudes kui ka relatiivsete näitajate abil- kaotatud eluaastate arv 1000 inimese kohta.