Pealkiri: 

Võru maakonna vigastuste profiil

Väljaandja/tellija: Võru Maavalitsus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: traumad, õnnetused, maakonnad, suremus, sotsiaalprobleemid, noored, riskikäitumine, kuritegevus, alkohol, liiklusohutus, liiklusõnnetused, tööõnnetused, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
VõruMaavalitsus2010.pdf812.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD.....................................................................................................2
EESSÕNA ....................................................................................................3
1 ÜLDANDMED..............................................................................................5
1.1 Pindala ....................................................................................................5
1.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus ..................................................................5
1.3 Rahvastiku rahvuslik jaotus ........................................................................7
1.4 Asustustihedus.........................................................................................7
1.5 Elussünnid................................................................................................7
1.6 Töötus .....................................................................................................8
1.6.1 Hõivatud.................................................................................................8
1.6.2 Ravikindlustusega kaetud........................................................................9
1.6.3 Suhtelise vaesuse määr ........................................................................11
2 VIGASTUSED ...........................................................................................12
2.1 Esmashaigestumus vigastused, mürgistused ja välispõhjustest
tingitud haigused...........................................................................................12
2.2 Esmashaigestumuskordaja vigastused, mürgistused ja
välispõhjustest tingitud haigused.....................................................................12
2.3 Mürgitused, põletused ja võõrkehad...........................................................22
2.4 Suremus.................................................................................................25
3 NOORTE RISKIKÄITUMINE.........................................................................29
3.1 Koolikohustuse täitmine ..........................................................................29
3.2 Noorte süüteod........................................................................................29
3.3 Sõltuvusainete tarbimine ja levimus............................................................32
3.4 Noorte organiseerimata kogunemiskohad ..................................................35
3.5 Noortekeskused ja klubid..........................................................................36
3.6 Vigastused maakonna koolides ................................................................37
4 ALKOHOL.................................................................................................38
4.1 Alkoholipoliitika.......................................................................................38
5 LIIKLUS-JA PÄÄSTEALANE OHUTUS ........................................................40
5.1 Liikluskuriteod ja -õnnetused kokku .........................................................40
5.2 Helkuri kasutamine .................................................................................42
5.3 Turvavöö kasutamine................................................................................43
5.4 Teedevõrk ...............................................................................................43
5.6 Supluskohad ..........................................................................................44
5.7 Ohtlikud kohad .......................................................................................45
5.8 Kuriteod..................................................................................................47
5.9 Tulekahjud...............................................................................................55
5.10 Uppumine..............................................................................................57
5.11 Tööõnnetused .......................................................................................58
5.12 Kõrgendatud riskiga objektid...................................................................58
5.13 Naabrivalve ...........................................................................................59
VIGASTUSTE ENNETUSALANE TEGEVUS MAAKONNAS..............................60
TRAUMADE JA ALKOHOLI TARBIMISE ENNETAMINE
VÕRU MAAKONNAS....................................................................................62
TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2010-2012 .......................................................62
MÕISTED ....................................................................................................69