Pealkiri: 

Sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu tulemused

Väljaandja/tellija: Valikor Konsult OÜ
Märksõnad: liiklus, liiklusohutus, ennetamine, meedia, riskikäitumine
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ValikorKonsult2012.pdf759.78 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: 1. Sissejuhatus............................................................................................. 4
2. Valim........................................................................................................ 4
3. Vastanute profiil......................................................................................... 5
3.1 Elukoht maakonna lõikes.......................................................................... 5
3.2 Vastanute vanuseline ja sooline jaotus ...................................................... 6
3.3 Juhistaaž................................................................................................. 7
3.4 Vastanute poolt peamiselt kasutatav sõiduk .............................................. 8
3.5 Vastanute haridustase.............................................................................. 9
4. Kiiruskäitumisest Eesti teedel ja tänavatel ................................................. 10
4.1 Kui palju kilomeetreid olete juhtinud autot viimase 12 kuu jooksul? ............. 10
4.2 Kas Te arvate, et Teie juhtimisstiil on teiste juhtidega võrreldes ¿ .............. 11
4.3 Kas Teid on viimase 12 kuu jooksul karistatud kiiruse ületamise eest?........ 13
4.4 Kui palju Te tavaliselt ületate kiiruspiirangut (km/h)? .................................. 15
4. 5 Millisel põhjusel Te tavaliselt ületate/ületaksite kiiruspiirangut? ................. 20
4.6 Kas Te oleksite nõus alljärgnevate kiiruspiirangutest kinnipidamisele
suunatud meetmete rakendamisega? ........................................................... 33
4.7 Kas Te olete viimase aasta jooksul autot juhtinud ebakaines olekus?.......... 44
4.8 Kas Te kasutate oma seisundi kontrollimiseks alkomeetrit enne
juhtima minekut, kui te kahtlete, et alkohol ei ole verest kadunud? ................... 46
4.9 Kui sageli on Teie arvates järgmised momendid põhjuseks liiklusõnnetuste
toimumisele?............................................................................................... 47
4.8 KOKKUVÕTE KÜSITLUSE ESIMESEST OSAST JA VÕRDLUS 2011. AASTA
KÜSITLUSTULEMUSTEGA........................................................................... 58
5. Liiklusohutuskampaania: "Piirkiirusel on põhjus!" märgatavus ...................... 62
5.1 Kas Te olete märganud liiklusohutuskampaaniat "Piirkiirusel on põhjus!"? ... 62
5.2 Missuguses kanalis Te olete kampaaniat "Piirkiirusel on põhjus!"
märganud? .................................................................................................. 63
5.3 Kas Te peate sõidukiiruse ohjeldamiseks tehtavat kampaaniat ................... 65
6. Kokkuvõte................................................................................................ 67