Pealkiri: 

Valgamaa vigastuste profiil 2010-2013

Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa, Valga Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, suremus, õnnetused, sotsiaalprobleemid, riskikäitumine, noored, alkohol, narkootikumid, suitsetamine, tervisepoliitika, liiklusõnnetused, liiklusohutus, vägivald, perevägivald, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ValgaMaavalitsus2010.pdf1.04 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD ................................................................................................. 2
SISSEJUHATUS .......................................................................................... 3
MAAKONNA ÜLDANDMED .......................................................................... 4
Rahvastiku soo-ja vanusejaotus ..................................................................... 4
Rahvastiku rahvuslik jaotus ........................................................................... 5
Esmahaigestumusjuhud vigastustesse ........................................................... 6
Surmad ....................................................................................................... 8
Standarditud suremuskordaja välispõhjustesse ............................................... 9
Töötuse määr .............................................................................................. 10
Suhtelise vaesuse määr ............................................................................... 11
NOORTE RISKIKÄITUMINE .......................................................................... 12
Koolikohustuse mittetäitmine ........................................................................ 12
Erinoorsootöö .............................................................................................. 12
Alaealiste komisjonide tegevus ..................................................................... 13
Alkoholitarbimine koolinoorte seas ................................................................ 15
Sõltuvusainete tarbimine ja levimus ............................................................... 17
Organiseerimata noorte kogunemised ............................................................ 19
Koolis juhtunud vigastused ........................................................................... 20
ALKOHOL, TUBAKAS JA UIMASTID ............................................................ 21
Alkoholi tarbimine ........................................................................................ 21
Alkoholi kättesaadavus ja alkoholipoliitika ...................................................... 22
Tubakapoliitika ............................................................................................ 22
Uimastipoliitika ............................................................................................ 22
LIIKLUS- JA PÄÄSTEKESKUSTE ENNETUSTÖÖ .......................................... 23
Liikluskuriteod ja õnnetused ......................................................................... 23
Turvavöö kasutamine .................................................................................... 23
Helkuri kandmine ......................................................................................... 25
Uppumised ................................................................................................. 25
Tulekahjud .................................................................................................. 26
Ohukohad ................................................................................................... 27
KOGUKONNA SIDUVUS JA TOETAVAD TEENUSED ..................................... 28
Naabrivalve piirkonnad .................................................................................. 28
Võrgustikud ................................................................................................ 28
Tööõnnetused ............................................................................................. 29
Alkoholi- ja nõustamisteenuste kättesaadavus/ vajadus ................................... 30
Perevägivald ................................................................................................ 31
VIGASTUSTE ENNETUSALANE TEGEVUS MAAKONNAS ............................ 33
Esmaabi koolitused ..................................................................................... 33
Infomaterjalide olemasolu/kättesaadavus........................................................ 33
Arstiabi kättesaadavus ................................................................................. 34
Olulisemad tegevused ja kampaaniad ja koolitused ......................................... 35
PAIKONNA VIGASTUSTE KVALITATIIVNE ANALÜÜS .................................... 44
KOKKUVÕTE ............................................................................................. 50