Pealkiri: 

Alkoholiseadusega alaealisele ja joobes isiku alkoholitarbimise tõkestamiseks seatud piirangute järgimine ning seda takistavad tegurid. Alkoholi tele- ja internetireklaam ning noored.

Väljaandja/tellija: tnsEmor, Tervise Arengu Instituut, Riigikantselei
Märksõnad: tervisepoliitika, alkohol, seadused, noored, Internet, lapsed, küsitlusuuringud
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tnsEmor2012_4.pdf371.66 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 üheks ülesandeks on alkoholi- ja tubakapoliitika kontseptsiooni ehk rohelise raamatu koostamine. Läbiviidud uuringute laiem eesmärk oli toetada teadmistepõhist poliitikakujundamist ning tõenduspõhise ja toimiva alkoholipoliitika kavandamist.

Uuringuid rahastati Euroopa Liidu sotsiaalfondi inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Suurem haldusvõimekus" programmi "Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine" vahenditest.

Hankemenetluse korras valiti uuringute läbiviijateks TNS Emor ja Tervise Arengu Instituut.

Töö tellijaks oli Riigikantselei.

Lepingu raames on esitatud järgmiste uuringute aruanded:
- Alkoholi kättesaadavus alaealistele jaekaubanduses: alkohoolsete jookide kontrollostud
- Alkoholi hankimise kanalid ja suhtumine reklaami: kvalitatiivsed rühmaintervjuud 11-17aastaste noorte sihtrühmas
- Alaealisteni jõudnud alkoholi telereklaamide mahud ja sisu
- Alkoholireklaam internetis: sagedus ja sisu 6-17-aastaste seas populaarsetel lehekülgedel
- Alkoholiseaduse §-de 45 ja 47 täitmisega seonduv jaekaubanduses: kvalitatiivsed intervjuud kaupluste esindajatega.

Käesolev lõppraport sisaldab kõigi lepingu raames teostatud uuringute põhitulemusi, metoodika tutvustust ning uurijate soovitusi.