Pealkiri: 

Liiklusohutus laste ja nende vanemate seas

Väljaandja/tellija: tnsEmor, Maanteeamet
Märksõnad: liiklusohutus, liiklus, liikluskäitumine, hinnangud, hoiakud, lapsed, lapsevanemad, jalgratturid
Välja antud: 10.2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tnsEmor2012_1.pdf482.85 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks oli küsida laste hinnanguid enda ja oma vanemate liiklusohutusalasele käitumisele. Konkreetsemalt uuriti kiivri kandmise, jalgratturi koolituse läbimise ning jalgratturi lubade omamise kohta.
- Uuring viidi läbi arvuti abil juhitavate personaalintervjuudena TNS Emori CAPI-bussi raames korraldatava Laste Omnibussi osana.
- Sihtrühm: 6-14-aastased lapsed/noored
- Eesti Statistikaameti andmetel elab Eestis 113 552 last vanuses 6-14 aastat (seisuga 01.01.2012).
- Valim: küsitlusele vastas 302 last.
- Valim on esinduslik 6-14-aastaste elanike suhtes ning see moodustati "isekaaluvana", st kasutati üldkogumi proportsionaalset mudelit, kus kõik küsitletud esindasid võrdset arvu üldkogumi inimesi.
- Küsitlusperiood: 12-26.september.
- Uuringu tellija on Maanteeamet. Tulemuste omandiõigus kuulub uuringu tellijale.