Pealkiri: 

Jalakäijate ja autojuhtide käitumine vöötrajal

Väljaandja/tellija: tnsEmor, Maanteeamet
Märksõnad: liiklus, liikluskäitumine, linnad, liiklusohutus, meedia, ennetamine, hoiakud, jalakäijad
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tnsEmor2012.pdf679.07 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: Liiklejate uuringu põhieesmärk oli hinnata autojuhtide ja jalakäijate käitumist Tallinnas ja Tartus. Aruandes on uuringutulemusi võrreldud eelnevate aastate samalaadsete uuringutega.
Uuringu peamised teemad olid järgmised:
- autojuhtide käitumine vöötradadel ja kiiruspiirangust kinnipidamine;
- liiklusohutuskampaania märkamine; hinnang sellele, kuivõrd mõjutas kampaania liiklejate käitumist ning kuivõrd aktiivselt üleskutset järgiti;
- liiklejate suhtumine piirkiiruse vähendamisse kesklinnas.

Uuringu viis TNS Emor läbi perioodil 24.09 - 1.10.2012