Pealkiri: 

Elanikkonna tuleohutusteadlikkuse seire

Väljaandja/tellija: tnsEmor, Päästeamet
Märksõnad: ennetamine, tuleohutus, õnnetused
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
tnsEmor2008.pdf1.45 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Kirjeldus: Eesmärk
- Uuring korraldati eesmärgiga koguda tagasisidet 2008. aasta tuleohutusteadlikkuse ja -käitumise teavitustöö efektiivsuse kohta ning anda sisendinfo ennetustöö efektiivsuse mõõtmise riikliku, piirkondlike ning maakondlike eesmärkindeksite arvutamisele.
- Uuring on osa iga-aastasest ennetustöö efektiivsuse piirkondlikust seirest.

Uuring
- Uuring viidi läbi Päästeameti tellimusel ning uuringu tulemuste omandiõigus kuulub uuringu tellijale.
- Küsitlused viidi läbi TNS Emori telefoniküsitlusena ( CATI -computer assisted telephone interview) ning Omnibussi küsitluse raames (personaalintervjuud vastaja kodus CAPI -computer assisted personal interview)
- Valimi suurus telefoniküsitluses oli 2100 inimest ning Omnibuss-uuringus 500 inimest vanuses 15-74 eluaastat.
- Küsitlusaeg: telefoniküsitlus 29.september -17. oktoober 2008 ning Omnibuss-uuring 29. oktoober -5. november 2008.