Pealkiri: 

Vigastusteprofiil Hiiu maakonnas

Autorid: Tikerpuu V
Väljaandja/tellija: Sihtasutus Tuuru, Eesti Haigekassa
Märksõnad: maakonnad, traumad, õnnetused, suremus, sotsiaalprobleemid, noored, riskikäitumine, liiklusõnnetused, liiklusohutus, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tikerpuu2010.pdf1.25 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Sisukord

Sissejuhatus .................................................................................................3
Vigastusteprofiili eesmärk ...............................................................................4
Maakonna üldandmed.................................................................................... 5
Rahvastiku rahvuslik jaotus .............................................................................6
Esmashaigestumusjuhud vigastustesse ...........................................................7
Surmad .........................................................................................................7
Töötus .........................................................................................................11
Suhtelise vaesuse määr ................................................................................11
Noorte riskikäitumine ....................................................................................12
Liiklus- ja päästekeskuste ennetustöö ............................................................16
Kogukonna sidusus ja toetavad teenused .......................................................21
Vigastuste ennetusalane tegevus ..................................................................22
Paikkonna vigastuste kvalitatiivne analüüs ......................................................23
Kokkuvõte ....................................................................................................24
Vigastusteprofiili koostamisel osalenud inimesed ............................................25
Kasutatud andmed .......................................................................................25