Pealkiri: 

Eesti rahva tervis 1991-2000

Autorid: Haldre K , Harro J , Kaarna M , Kasmel A , Kiivet R-A , Kutsar K , Laur P , Lipand A , Palo E , Põlluste K , Saava A , Soon A
Märksõnad: demograafilised näitajad, haigestumus, nakkushaigused, mittenakkushaigused, kasvajad, keskkond, toitumine, füüsiline aktiivsus, suitsetamine, traumad, vaimne tervis, alkohol, narkootikumid, reproduktiivtervis, hinnangud, tervishoid, tervishoiureformid, kiirabi, esmatasandi tervishoid, perearstid, haiglaravi, eriarstiabi, psühhiaatria, ravimid, sotsiaalmajanduslikud näitajad
Välja antud: 2001
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haldrejt2002.pdf3.85 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesoleva raamatu koostamise eesmägiks oli koondada olemasolevad statistilised ja Eestis läbi viidud uuringute andmed ülevaateks Eesti elanike tervisliku seisundi olukorrast ja kirjeldada olulisemaid suundumusi viimasel aastakümnel. Kogumiku maht võimaldab pigem terviklikkust taotlevat ülevaadet kui süvaanalüüsi kõikide tervist ja elukvaliteeti mõjustavate tegurite, sh käitumis- ja keskkonnariskide ning sotsiaalmajanduslike muutuste tähendusest Eesti tingimustes.
Kogumiku teine peatükk kirjeldab olulisi demograafilisi näitajaid, kolmas peatükk toob ära haigestumuse näitajad. Teistest mahukam neljas peatükk pakub teavet üheksakümnendate suundumustest tervist kujundavate tegurite alusel. Kui viies peatükk kirjeldab arengut tervishoiusektoris, siis kuues annab ettekujutuse sellest, kuidas sotsiaalmajanduslikud tegurid tervist mõjutanud on. Seitsmendas peatükis on kokkuvõtlikult autorite järeldused eespoolöeldust. Kogumiku lõpetab allikate loetelu.
Olulisimaks sihtrühmaks, kelle eeldatavaid huvisid ja ettevalmistust arvestades see kogumik kokku pandud on, tuleb pidada juhte riiklikul ja kohalikul tasemel väljaspool tervishoiusektorit.

Raamat on koostatud samaaegselt nii inglise- kui eestikeelsena.