Pealkiri: 

Rapla maakonna vigastuste profiil

Autorid: Rüüson Ü
Väljaandja/tellija: Rapla Maavalitsus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: maakonnad, traumad, õnnetused, ennetamine, tervisedendus, riskikäitumine, lapsed, noored, narkootikumid, alkohol, suitsetamine, liiklusõnnetused, tööõnnetused, koolid, lasteaiad, terviseteenused
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rüüson2010.pdf2.51 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Sisukord

Sissejuhatus ................................................................................................ 5
I Maakonna üldandmed ................................................................................. 6
1.1. Aasta keskmine rahvaarv ........................................................................ 6
1.2. Rahvastiku soo - ja vanusjaotus 2010 ....................................................... 6
1.3. Keskmine eeldatav eluiga Eestis .............................................................. 7
1.4. Rahvastiku rahvuslik jaotus ...................................................................... 8
II Vigastussuremus ........................................................................................ 8
III Haigestumus vigastustesse ....................................................................... 13
3.1. Traumade jaotuvus juhtumipõhiselt ......................................................... 15
3.2. Traumade jaotuvus vanusegrupiti ............................................................ 17
3.2.1. Lastega juhtuvad vigastused ............................................................... 18
3.3. Traumade jaotuvus valdade lõikes ........................................................... 20
IV Haiguskoormus ....................................................................................... 22
4.1. Kulud vigastustele ................................................................................. 23
V Noorte riskikäitumine ................................................................................ 24
5.1. Noorte süüteod ..................................................................................... 24
5.2. Sõltuvusainete kasutamine koolinoorte seas ............................................ 25
5.3. Noorte kogunemiskohad ........................................................................ 27
5.4. Koolis juhtunud vigastused ..................................................................... 27
VI Alkohol ................................................................................................... 28
6.1. Alkoholi kättesaadavus .......................................................................... 28
6.2. Alkoholipoliitika kujundamine Raplamaal ................................................. 29
6.3. Alkoholi tarbimine ................................................................................. 30
VII Turvalisus................................................................................................ 31
7.1. Liikluskuriteod ja -õnnetused ................................................................. 31
7.2. Uppumised ........................................................................................... 32
7.3. Tuleõnnetused ...................................................................................... 33
7.4. Kuriteod ............................................................................................... 34
7.5. Tööõnnetused ....................................................................................... 36
7.6. Metsa eksimine .................................................................................... 37
VIII Turvakäitumine ....................................................................................... 37
8.1. Helkuri kandmine .................................................................................. 37
8.2. Turvavöö kasutamine ............................................................................. 37
8.3. Pärast alkoholi tarvitamist auto juhtimine ................................................. 38
8.4. Tuleohutusalased hoiakud ja käitumine ................................................... 38
8.5. Jalgrattakiivri kandmine .......................................................................... 38
IX Ohukohad ............................................................................................... 39
X Kogukonna sidusus ja toetavad teenused ................................................... 40
10.1. Naabrivalve piirkonnad .......................................................................... 40
10.2. Võrgustikud ........................................................................................ 41
10.2.1. Tervist edendavad töökohad ............................................................... 41
10.2.2. Tervist edendavad lasteaiad ............................................................... 41
10.2.3. Tervist edendavad koolid .................................................................... 42
10.3. Juhtumikorralduste skeemid ................................................................. 42
10.4. Nõustamis- ja ravivõimalused ................................................................ 43
10.4.1. Esmatasandi arstiabi - perearstindus .................................................. 43
10.4.2. Haiglaravi ......................................................................................... 43
10.4.3. Kiirabi .............................................................................................. 43
10.4.4. AA kabinet ....................................................................................... 43
10.4.5.Psühholoogiline nõustamine ............................................................... 43
10.4.6. Ohvriabi ........................................................................................... 44
XI Vigastuste ennetusalane tegevus maakonnas ............................................. 44
11.1. Tervisedenduse rahastamine ................................................................. 44
11.2. Pikaajalise traditsiooniga tegevused ...................................................... 45
11.3. Uusimad koostööprojektid .................................................................... 46
11.4. Konkursid ........................................................................................... 46
11.5. Koolitused .......................................................................................... 46
11.6. Tooted ja trükised ................................................................................ 47
11.7. Infomaterjalide olemasolu /kättesaadavus .............................................. 48
11.8. Kampaaniad ....................................................................................... 48
11.9. Tervisedenduslikud konverentsid............................................................. 48
11.10. Vigastuste ennetuses olulised arengulised sündmused ......................... 49
11.11. Kohalike omavalitsuste kaasamine ...................................................... 49
XII Koostöö.................................................................................................. 49
XIII Paikkonna vigastuste kvalitatiivne analüüs ................................................ 50
XIII KOKKUVÕTE ........................................................................................ 53
Kasutatud materjalid ................................................................................... 54
Rapla maakonna vigastuste profiili koostamisele aitasid kaasa: ...................... 55