Pealkiri: 

Põlva maakonna vigastuste profiil

Autorid: kristi
Väljaandja/tellija: Põlva Maavalitsus
Märksõnad: traumad, õnnetused, suremus, riskikäitumine, noored, kuritegevus, koolid, narkootikumid, alkohol, suitsetamine, liiklusõnnetused, liiklusohutus, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
PõlvaMaavalitsus2010.pdf867.49 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISSEJUHATUS.............................................................................................3
1. PÕLVA MAAKONNA ÜLDANDMED .............................................................4
1.1 RAHVASTIK..............................................................................................4
1.2 TÖÖELU...................................................................................................6
1.3 VIGASTUSED.........................................................................................10
1.4 SUREMUS .............................................................................................15
2. NOORTE RISKIKÄITUMINE........................................................................19
2.1 KOOLIKOHUSTUSE MITTETÄITMINE .......................................................19
2.2 ALAEALISTE SÜÜTEOD..........................................................................21
2.3 ALKOHOLI TARBIMINE KOOLINOORTE SEAS.........................................22
2.4 SÕLTUVUSAINETE TARBIMINE...............................................................24
2.6 VIGASTUSED KOOLIS ...........................................................................25
3. LIIKLUS JA PÄÄSTEKESKUSE TÖÖ..........................................................27
3.1 LIIKLUSKURITEOD JA ÕNNETUSED........................................................27
3.2 TURVAVÖÖ KASUTAMINE ......................................................................28
3.3 HELKURI KANDMINE..............................................................................28
3.4 TULEKAHJUD.........................................................................................29
3.5 UPPUMISED..........................................................................................30
3.6 KÕRGENDATUD RISKIGA OBJEKTID .....................................................30
4. KOGUKONNA SIDUSUS JA TOETAVAD TEENUSED..................................32
4.1 NAABRIVALVE ......................................................................................32
4.2 TÖÖÕNNETUSED...................................................................................32
4.3 NÕUSTAMISTEENUSED .........................................................................33
4.4 PEREVÄGIVALD ....................................................................................34
4.5 OHVRIABI..............................................................................................34
5. VIGASTUSTE ENNETUSALANE TEGEVUS PÕLVA MAAKONNAS .............35
5.1 ESMAABIKOOLITUSED..........................................................................31
5.2 OHUTUSALANE KOOLITUS.....................................................................31
5.3 INFOMATERJALID...................................................................................31
5.4 KAMPAANIAD........................................................................................32
5.5 TRADITSIOONILISED ÜRITUSED.............................................................32
5.6 OLULISEMAD TEGEVUSED....................................................................32
6. PAIKONNA VIGASTUSTE KVALITATIIVNE ANALÜÜS