Pealkiri: 

Tervise mõju majandusele Eestis

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Poliitikauuringute Keskus Praxis, WHO Regional Office for Europe
Märksõnad: töö, haigestumus, suremus, tervislik seisund, majandus, kulud, tulud, kroonilised haigused, mittenakkushaigused, tervisepoliitika, haiguskoormus
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2006_3.pdf288.47 kBAdobe PDF
Sotsiaalministeerium2006_3_inglisk.pdf376.21 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Mittenakkushaigused
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Uuringu eesmärgiks on anda hinnang haigestumise majanduslikele tagajärgedele Eestis.
Analüüsitulemustest järeldub ühemõtteline sõnum: täiskasvanute halb tervis mõjutab negatiivselt majanduslikku heaolu indiviidi ja leibkonna tasemel, kuna haigestumine on olnud oluliseks teguriks hõivest lahkumisel. Samuti on haigestumine mõjutanud negatiivselt nädalas töötatud tundide arvu ja saadud kuupalka. Täiskasvanute suremuse vähendamisel 1,5% võrra aastas võiks 25 aasta pärast tulemuseks olla 14% kõrgem SKP inimese kohta võrreldes olukorraga, kui täiskasvanute suremus ei vähene. Kuna suremuse vähenemisega kahaneb ka haigestumine, on tegelik mõju majandusele ilmselt veelgi suurem.
Selleks, et vähendada rahvastiku tervise probleeme tuleks kasutada kuluefektiivseid meetmeid, mis on suunatud kogu rahvastikule, nt alkoholi ja tubaka aktsiisi tõstmine, alkoholireklaami keelustamine ning alkoholimüügi piiramine. Tervishoiu sektoris tuleks edasi arendada ravi järjepidevust, sh preventiivse ja edendava tegevuse järjepidevust.