Pealkiri: 

IT+Tervishoid

Autorid: Port K
Väljaandja/tellija: Arengufond
Märksõnad: tervishoid, tervishoiukorraldus, tehnoloogiad, tervisepoliitika
Välja antud: 2011
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Port2011.pdf3.65 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Kokkuvõte ..................................................................................................7
Sissejuhatus .............................................................................................10
1. IT trendid ja mõjujõud ..............................................................................12
2. IT ja tervishoiu põkkumine .......................................................................18
2.1. Tarbeesemest transformatsiooni käivitajaks ............................................22
Faas 1: IT tarbeesemena
Faas 2: IT platvormina
Faas 3: IT muutuste käivitajana
2.2. IT-innovatsioon tervishoiusüsteemis ........................................................24
2.3. IT-st mõjutatud suundumuste näiteid tervishoiu lähitulevikust .....................26
Patsiendi ja arsti vahelise distantsi muutumine
Ravikvaliteedi paranemine
Uute sünergiate sünd
Uue autoriteedi sünd: iseorganiseeruvast tarkusest enesega eksperimenteerimiseni
3. IT Eesti tervishoius....................................................................................30
3.1. IT Eesti tervishoiusüsteemis ....................................................................31
3.2. IT-arenduse korraldus .............................................................................32
3.3. Eesti tervishoiu väljakutsed .....................................................................38
4. Strateegiline analüüs ja soovitused .............................................................42
4.1. Strateegiline analüüs ..............................................................................43
Võimalused
Ohud
Nõrkused
Tugevused
4.2. IT abil tervishoiu väljakutsetele vastamine .................................................49
4.3. Soovitused ja lõppsõna ...........................................................................50
Kasutatud allikad ..........................................................................................54