Pealkiri: 

Ülevaade peamistest üldistest tervisega seotud elukvaliteeti mõõtvatest küsimustikest ja nende kasutamisest Eestis

Autorid: Lai T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: elukoht, küsimustikud, metoodika, patsiendid, ravi, rahulolu
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lai2012.pdf295.94 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Haigekassa otsib instrumenti, mida kasutada patsiendilt tagasiside-hinnangu saamiseks, et:
- hinnata muutust patsiendi terviseseisundis enne ja pärast ravi
- hinnata erinevate teenuse pakkujate töö kvaliteeti
- kui võimalik, siis ka hinnata erinevate ravimeetodite kulutõhusust

Nõuded otsitavale instrumendile on järgmised:
- mitte ühe haiguse spetsiifiline vaid üldine (st sobima erinevate seisundite jaoks)
- küsimustik peaks olema mõistliku pikkusega ja hõlmama eri dimensioone (valu, funktsioonaalsus, sots.sfäär) ning need peaks olema omavahel tasakaalus
- küsimuste sisu ja vastamise loogika suhteliselt lihtsad ja ühemõttelised
- suhteliselt laia rahvusvahelise levikuga, et saaks teha võrdlusi
- võimalusel eesti keelde adapteeritud ja normväärtused olemas
- töötlemine ja analüüs ei ole raketiteadus ja arst saaks konkreetse patsiendi tulemuse kohe peale täitmist
- võimalik arendada suhteliselt lihtne elektroonilise täitmise vorm

Seega peaks ülevaade sisaldama enamlevinud terviseseisundi (v-a haigusseisundite spetsiifilised) hindamise küsimustike kirjeldusi, mis vastaks järgmistele küsimustele:
1. Küsimustiku ülesehitus, milliseid valdkondi katab, kuidas saab küsitlust läbi viia (sh eeldatav ajakulu)
2. Küsimuste arv, kasutatav skoor, tulemuste esitamise võimalused
3. Milliste seisundite hindamiseks sobib ja milliste puhul mitte
4. Kokkuvõte uuringutest, mis näitavad vastava küsimustiku headust objektiivse terviseseisundi hindamiseks
5. Küsimustiku kasutuse levik rahvusvaheliselt
6. Küsimustiku kasutusala Eestis (eesti- ja venekeelse tõlke olemasolu, üldrahvastiku näitajate olemasolu jms)
7. Küsimustiku tugevused ja nõrkused iga küsimustiku kohta ning aruande lõpus ka võrdlus
Küsimustikest peaks kindlasti olema hõlmatud: EQ-5D, SF-36, SF-12, SF-8, SF-6D, 15D