Pealkiri: 

Tartu linna vigastuste profiil 2005-2009

Autorid: Kree S
Väljaandja/tellija: Tartu Linnavalitsus
Märksõnad: traumad, õnnetused, linnad, suremus, haigestumus, riskikäitumine, tervisekäitumine, ravi, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kree2010_1.pdf250.77 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD

EESSÕNA.................................................................................................... 3
1. RAHVASTIKU ÜLDANDMED ...................................................................... 7
2. SUREMUSE NÄITAJAD ........................................................................... 10
3. HAIGESTUMUSE NÄITAJAD .................................................................... 12
4. VIGASTUSTE KVALITATIIVNE ANALÜÜS TARTU ÜLIKOOLI
KLIINIKUMIS RAVITUD TARTU LINNA 0-19 AASTASTE LASTE JA
NOORTE RAVIJUHTUDE ALUSEL ............................................................... 15
5. TURVALISUSE NÄITAJAD ....................................................................... 19
6. ELANIKE TERVISEKÄITUMINE ................................................................ 22
7. TERVISETEENUSED JA TERVISESEKKUMISED ...................................... 25
8. KOKKUVÕTE .......................................................................................... 27
9. KASUTATUD KIRJANDUS. ....................................................................... 28