Pealkiri: 

Ida-Viru maakonna vigastuste profiil

Autorid: Kree S , Grauberg M , Uustalu A , Lillemets K , Floren A , Kruzman E , Samra E
Väljaandja/tellija: Ida-Viru Maavalitsus, Eesti Haigekassa
Märksõnad: maakonnad, traumad, õnnetused, liiklusõnnetused, riskikäitumine, suremus, haigestumus, sotsiaalprobleemid, noored, õpilased, kuritegevus, alkohol, ennetamine, tööõnnetused
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kree2010.pdf1.27 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: SISUKORD................................................................................................... 3
1. IDA-VIRU MAAKONNA ÜLDANDMED ........................................................ 4
1.1 RAHVASTIKUNÄITAJAD .......................................................................... 4
1.2 RAHVASTIKU RAHVUSLIK JAOTUS ........................................................ 5
1.3 ESMAHAIGESTUMUSKORDAJA VIGASTUSTESSE ................................. 5
1.4 SURMAD ............................................................................................... 7
1.5 TÖÖTUS ............................................................................................... 10
1.6 SUHTELISE VAESUSE MÄÄR ............................................................... 10
2. NOORTE RISKIKÄITUMINE ...................................................................... 11
2.1 KOOLIKOHUSTUSE MITTETÄITMINE ...................................................... 11
2.2 ALAEALISTE SÜÜTEOD ........................................................................ 12
2.3 ALKOHOLI JA SÕLTUVUSAINETE TARBIMINE KOOLINOORTE SEAS ...... 13
2.4. ORGANISEERIMATA NOORTE KOGUNEMISKOHAD .............................. 14
2.5 KOOLIS JUHTUNUD VIGASTUSED ......................................................... 14
3. ALKOHOL ............................................................................................... 14
3.1 ALKOHOLI KÄTTESAADAVUS ............................................................... 14
3.2 MAAKONNA ALKOHOLIPOLIITIKA ......................................................... 15
4. TURVALISUS .......................................................................................... 15
4.1 LIIKLUSKURITEOD JA ÕNNETUSED ...................................................... 15
4.2 TULEKAHJUD ....................................................................................... 18
4.3 UPPUMISED ......................................................................................... 19
4.4 TÖÖÕNNETUSED ..................................................................................19
4.5 OHUKOHAD .......................................................................................... 20
5. TURVAKÄITUMINE .................................................................................. 20
5.1 TURVAVÖÖ KASUTAMINE ..................................................................... 20
5.2 HELKURI KANDMINE............................................................................. 21
6. KOGUKONNA SIDUVUS JA TOETAVAD TEENUSED ................................. 22
6.1 NAABRIVALVE PIIRKONNAD ................................................................. 22
6.1 ALKOHOLI- JA NÕUSTAMISTEENUSED ................................................. 22
6.2 OHVRIABI ............................................................................................. 22
7. VIGASTUSTE ENNETUSALANE TEGEVUS IDA - VIRU MAAKONNAS ....... 23
7.1 TERVISETEABE KÄTTESAADAVUS ...................................................... 23
7.2 MAAKODLIKUD VIGASTUSE ENNETUSE PROJEKTID..............................23
7.3 PÄÄSTEKESKUSE ENNETUSPROJEKTID ............................................. 24
8. PAIKKONNA VIGASTUSTE KVALITATIIVNE ANALÜÜS
9. KOKKUVÕTE
10. KOOSTAJAD
11. KASUTATUD KIRJANDUS