Pealkiri: 

Tervisedenduse projektorganisatsioonide suutlikkuse hindamise metoodika

Autorid: Koppel A , Aaviksoo A , Vinni R
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis, OÜ Funding
Märksõnad: tervisedendus, metoodika, hinnangud
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Koppel2008.pdf407.72 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Teooria ja metoodika
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

1. Ülevaade rahvusvahelisest kirjandusest ...................................................... 4
Tervisedenduse efektiivsus ............................................................................ 4
Organisatsiooni suutlikkuse hindamine .......................................................... 4
ISO 9001:2000 ............................................................................................ 4
Enesehindamise küsimustik .......................................................................... 5
McKinsey institutional capacity assessment .................................................. 5
Evaluation of self-assessment tools for NGO.................................................... 7
Nonprofit Organizational Assessment Tool........................................................ 7
2. Kokkuvõte Eesti Haigekassa tervisedenduse projektidest ja
projektorganisatsioonidest ............................................................................. 8
Projekti eesmärk............................................................................................ 8
Projekti tegevus............................................................................................. 8
Projektorganisatsioonid ................................................................................. 8
3. Tervisedenduse projektorganisatsioonide suutlikkuse hindamise
metoodika .................................................................................................... 8
I PO enesehindamine .................................................................................... 8
II PO välishindamine....................................................................................... 9
III Tagasiside hindajate ja PO vahel ................................................................. 9
LISA 1 Tervisedenduse projektorganisatsioonide suutlikkuse hindamise maatriks...................................................................................................... 12
I Püüdlused................................................................................................. 12
II Strateegia ................................................................................................ 13
III Organisatsiooni oskused........................................................................... 15
IV Inimesed.................................................................................................. 20
V Süsteemid ja infrastruktuur ........................................................................ 23
VI Organisatsiooni struktuur ......................................................................... 26
VII Kultuur.................................................................................................... 27