Pealkiri: 

Tervishoiutöötajate statistika kogumise uuendamine

Autorid: Kivisild G , Eigo N
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut: Tervisestatistika osakond
Märksõnad: tervishoiustatistika, tervishoiutöötajad, arstid
Välja antud: 2012
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kivisild2012.pdf727.28 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: KASUTATUD LÜHENDID ............................................................................... 6
SISSEJUHATUS ........................................................................................... 7
1. TERVISHOIUTÖÖTAJATE ANDMETE KOGUMISE
METOODIKA AASTANI 2013........................................................................... 9
2. TERVISHOIUTÖÖTAJATE STATISTIKA KOGUMISE UUENDAMINE ............. 11
2.1. Andmekogudesse kogutud andmete kasutamise võimalused .................... 11
2.2. Pilootuuring .......................................................................................... 13
2.3. Pilootuuringu andmete valideerimine ....................................................... 15
3. PILOOTUURINGU TULEMUSTE ANALÜÜS ............................................... 17
3.1. Kus arstid peamiselt töötavad ................................................................ 17
3.2. Arstide sugu ......................................................................................... 23
3.3. Arstide vanus ........................................................................................ 25
3.4. Arstide töökoormus ............................................................................... 29
4. ASTIDE MIGRATSIOON ........................................................................... 36
TERVISHOIUTÖÖTAJATE STATISTIKA ARENDUSED ..................................... 39
TABELITE NIMEKIRI..................................................................................... 41
JOONISTE NIMEKIRI ................................................................................... 42
MÕISTED JA SELETUSED .......................................................................... 43
LISAD ........................................................................................................ 45
VIIDATUD ALLIKAD ..................................................................................... 47
KUIDAS SAADA TERVISESTATISTILISI ANDMED JA INFORMATSIOONI? ...... 48