Pealkiri: 

Järvamaa vigastuste profiil

Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa, Järva Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, traumad, suremus, haigestumus, tööturg, sotsiaalprobleemid, noored, õpilased, alkohol, kuritegevus, ennetamine, tööõnnetused, liiklusõnnetused, perevägivald, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
JärvaMaavalitsus2010.pdf1.14 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Kirjeldus: Sisukord

1. Maakonna üldandmed ............................................................................... 3
2. Rahvastiku soo- ja vanusejaotus ................................................................. 5
3. Rahvastiku rahvuslik jaotus ........................................................................ 6
4. Esmashaigestumusjuhud vigastustesse ...................................................... 7
5. Surmad ................................................................................................... 11
6. Töötus .................................................................................................... 13
7. Suhtelise vaesuse määr ........................................................................... 15
8. Noorte riskikäitumine ............................................................................... 15
9. Koolikohustuste mittetäitmine ................................................................... 16
10. Alaealiste õigusrikkumised...................................................................... 16
11. Alkoholitarbimine koolinoorte seas............................................................ 17
12. Kohad, kus toimuvad organiseerimata noorte kogunemised ........................ 17
13. Koolis juhtunud vigastused ...................................................................... 18
14. Liiklus- ja päästekeskuste ennetustöö ..................................................... 19
15. Kogukonna sidusus ja toetavad teenused ................................................. 21
16. Tööõnnetused ........................................................................................ 21
17. Juhtumikorralduste skeemid .................................................................... 23
18. Alkoholi- jt nõustamisteenuste kättesaadavus/vajadus ............................... 23
19. Perevägivald .......................................................................................... 24
20. Vigastuste ennetusalane tegevus ............................................................ 24
21. Vigastuste kvalitatiivne analüüs ............................................................... 26
22. Kokkuvõte ............................................................................................. 26
23. Kasutatud andmed ................................................................................. 27