Pealkiri: 

Järelaudit veresoontekirurgia teenuse kvaliteedi hindamiseks

Väljaandja/tellija: Eesti Haigekassa
Märksõnad: südame-veresoonkonna haigused, ravi, kirurgia, tervishoid, tervishoiukorraldus, haiglad
Välja antud: 2012
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Haigekassa2012.pdf359.46 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Mittenakkushaigused
Kirjeldus: Eelmine audit viidi läbi 2008 aasta lõpus, mille käigus tuvastati puudusi, mis tingisid järelauditeerimise vajaduse. Käesolev järelaudit on läbiviidud hindamaks veresoontekirurgia teenuse kvaliteeti Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Taastava Kirurgia Kliinikus.
Auditi eesmärgiks oli hinnata: preoperatiivset diagnostikat, ravitaktika valikut, operatsioonimeetodi valikut, postoperatiivsete tüsistuste esinemissagedust, ateroskleroosi riskifaktorite hindamist ja modifitseerimist, opereeritud haige järelkontrollisüsteemi, raviteenuste arvete vastavust osutatud meditsiinilistele teenustele, eelmisest auditist tulenevate puuduste ja probleemide käsitlust.